หลักคำพ่อสอน “เศรษฐกิจพอเพียง”

คำว่า เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแถวทางการดำรงชีพที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแสรับสั่งให้คนประเทศไทยได้นำไปปฏิบัติกันมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว ถ้าเกิดแต่ว่าพวกเรารู้เรื่องคำกล่าวสอนของบิดาในหัวข้อนี้มากน้อยแค่ไหน

จำเป็นต้องไหมที่การใช้ชีวิตเพียงพอ หมายความว่า การปลูกผักทานเอง จำต้องมัธยัสถ์ จำเป็นต้องงก มีแต่ว่าน้อยไม่ใช้อะไรเลย ?

เพื่อรู้เรื่องคำนี้อย่างถ่องแท้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระปุกดอทคอม ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทและก็พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเล็กน้อย ที่พระราชทานไว้ภายในช่องทางต่างๆมาเผยแพร่ให้พวกเราทุกคนได้อ่านกันอีกรอบ ถ้าเกิดได้อ่านทุกคำ ทุกประโยค พวกเราจะเข้าใจกล้าความหมายที่จริงจริงของเศรษฐกิจพอเพียงที่บิดาสอนไว้อย่างครบถ้วน

 

เศรษฐกิจพอเพียง

“…การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป…”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517