สวัสดิการและผลตอบแทนขององค์

สวัสดิการและผลตอบแทนขององค์

สวัสดิการและผลตอบแทนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงาน องค์กรที่มอบสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน จะดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ รักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร และส่งผลดีต่อผลประกอบการขององค์กร

องค์กรควรมีนโยบายสวัสดิการและผลตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม สวัสดิการและผลตอบแทนควรมีทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

สวัสดิการ
สวัสดิการเป็นสิ่งที่องค์กรมมอบให้กับพนักงานเพิ่มเติมจากเงินเดือน สวัสดิการมีหลายประเภท เช่น:

ประกันสังคม: องค์กรมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้กับพนักงาน พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ เงินบำนาญ
ประกันสุขภาพ: องค์กรอาจมอบประกันสุขภาพให้กับพนักงาน พนักงานจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
วันลา: พนักงานมีสิทธิลาพักร้อน ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาตาย
เบี้ยเลี้ยง: องค์กรอาจมอบเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงาน
ค่าอาหาร: องค์กรอาจมอบอาหารกลางวันหรือค่าอาหารให้กับพนักงาน
ที่จอดรถ: องค์กรอาจมอบที่จอดรถให้กับพนักงาน
เงินกู้ยืม: องค์กรอาจให้พนักงานกู้ยืมเงิน
ทุนการศึกษา: องค์กรอาจให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงาน
กิจกรรมสันทนาการ: องค์กรอาจจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงาน

ผลตอบแทน
ผลตอบแทนเป็นสิ่งที่พนักงานได้รับจากการทำงาน ผลตอบแทนมีทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

เงินเดือน: เป็นค่าตอบแทนที่พนักงานได้รับเป็นประจำ
โบนัส: เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่พนักงานได้รับ
ค่าคอมมิชชั่น: เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่พนักงานได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ
สต๊อกออปชั่น: เป็นสิทธิ์ในการซื้อหุ้นขององค์กรในราคาที่กำหนดไว้
การฝึกอบรมและพัฒนา: องค์กรควรให้พนักงานมีโอกาสฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

ตัวอย่างสวัสดิการและผลตอบแทนขององค์กร
องค์กรต่างๆ มีนโยบายสวัสดิการและผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างสวัสดิการและผลตอบแทนขององค์กรบางแห่งมีดังนี้:

บริษัท Google: มอบสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน เช่น อาหารกลางวันฟรี บริการนวด ฟิตเนส สระว่ายน้ำ
บริษัท Apple: มอบสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน เช่น เงินเดือนสูง โบนัส สต๊อกออปชั่น
บริษัท Toyota: มอบสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน เช่น ประกันสุขภาพ เงินกู้ยืม ทุนการศึกษา

สรุป
สวัสดิการและผลตอบแทนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงาน องค์กรที่มอบสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน จะดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ รักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร และส่งผลดีต่อผลประกอบการขององค์กร

Previous Post